Forskningsledare

SIQ söker en ny medarbetare till vårt team!

Drivs du av att leda forskning och utveckling för att hitta de former som gör dagens organisationer mer snabbfotade? Är du intresserad av hur morgondagens affärsmodeller ser ut och vilka arbetssätten är för att i samverkan förstå kundernas och intressenternas behov? Har du dessutom intresse för kvalitets- och hållbarhetsfrågor och drivs av att göra din omvärld bättre, då har vi ett uppdrag för dig! Då vår nuvarande forskningsledare, som framgångsrikt byggt upp och lett SIQs forskningsverksamhet över ett flertal år, nu tar ett steg vidare så söker vi en ersättare som kan ta vid.

Om tjänsten

Du kommer att vara en medarbetare i ett team med 10-talet kollegor, vilka alla drivs av att stödja och vidareutveckla andra organisationer och individer. SIQ är i grunden ett forskningsinstitut och vi finns till för de som vill bli bättre! Du kommer mer specifikt att ansvara för att driva och utveckla vår forskningsverksamhet. Tjänsten innebär att dels leda arbetet att identifiera kommande forskningsbehov, men även att trigga och utveckla upplägg och finansiering kring forskningsprojekt. I fokus ligger även att leda eller säkerställa projektens genomförande samt ta ansvar för att sprida forskningsresultaten, både vetenskapligt men även praktiskt genom produktifiering av forskningsresultat för att kunna komma till gagn för våra medlemsorganisationer och andra. I rollen kommer du att rapportera direkt till VD vid SIQ men samverka med alla våra verksamhetsområden.

Dina arbetsuppgifter

• Forskningsledaren ansvarar för att driva och utveckla SIQs forskningsverksamhet.
• SIQ utgör en del av forskningsnätverket Swedish Quality Management Academy, SQMA, vilket syftar till att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsutveckling. Nätverket innebär dels nära forskarsamverkan, dels att näringsliv, offentlig verksamhet och akademi närmare knyts samman. I tjänsten ligger att driva och utveckla detta nätverk.
• Rollen innebär att driva och utveckla Excellence Center, vilket är SIQs fördjupade medlemskap, i vilket privata företag och offentliga organisationer ingår som dels medverkar i forskningsprojekt och dels utbyter erfarenheter kring best practice inom kvalitetsutveckling.
• Driva arbetet att identifiera forskningsbehov för att göra organisationer framgångsrika och utveckla upplägg och finansiering av forskningsprojekt.
• I rollen som forskningsledare håller du samman SIQs portfölj av forskningsprojekt och är även projektledare för en delmängd av projekten.
• Ett stort ansvar åligger forskningsledaren att både själv och genom andra sprida forskningsresultat både akademiskt och praktiskt.

Läs mer om SQMA

Dina personliga egenskaper och bakgrund

• Du är utåtriktad, lyhörd och har god samarbetsförmåga.
• Du har mycket god förmåga att planera ditt eget arbete och är lyhörd för hur du bäst stödjer dina kollegor som ofta, liksom du, verkar i utåtriktade roller.
• Du drivs av att utveckla ny kunskap och vara en del av ett större sammanhang.
• Du har erfarenhet av att framgångsrikt driva forskningsprojekt med goda akademiska resultat, vilka även omvandlats till praktiskt nytta och utveckling. Med fördel har du även hanterat portföljer av forskningsprojekt och har dokumenterad erfarenhet av forskningsfinansiering och rapportering.
• Du har god kunskap om digitala kanaler/social media och hur man får bästa och mest effektiva spridningen av information och kunskap.
• ‪Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och stor dokumenterad vana att uttrycka dig i tal och skrift, både på ett akademiskt och populärvetenskapligt sätt.‬‬‬‬‬‬‬
• Du har stor vana att presentera inför andra och leda större grupper på ett prestigelöst sätt.
• Du har en forskarutbildning, med fördel inom kvalitetsutveckling eller näraliggande områden så som organisationsutveckling, innovation eller hållbar utveckling.
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom öppenhet, samverkansförmåga, prestigelöshet och hög inre drivkraft.
• Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Kort om SIQ

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Tillträde

Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Placering

Tjänsten är placerad vid vårt kontor vid Drakegatan 6 i Göteborg eller vid vårt kontor i Stockholm vid Kungsgatan 26, vilket vi även delar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex, där SIQ är helägare.

Ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta SIQs VD, Mats Deleryd via mail; mats.deleryd@siq.se eller på telefon; 070-3463725. Din ansökan skall vara SIQ tillhanda senast den 19:e oktober 2018. För att söka tjänsten skickar du din ansökan och ditt CV till mats.deleryd@siq.se. All information behandlas konfidentiellt.

E-post Mats Deleryd