Om oss

SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Vårt uppdrag

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling – har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi ska bidra till att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Kostnader för kvalitetsbrister uppskattas ofta till 10-30% av en verksamhets hela omsättning, ibland till och med mer. Men det går att åtgärda. Med systematiskt förbättringsarbete ökar både antalet nöjda kunder och nöjda medarbetare. För med ett utvecklat arbetssätt frigörs resurser som i sin tur bidrar till ökad lönsamhet och bättre konkurrenskraft.

Vår bakgrund

SIQ är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. Våra huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Som oberoende part agerar vi utan särintressen och kan därför vara en neutral och opartisk brygga mellan akademi och näringsliv. I denna roll kan vi medverka till att företag och organisationer förstår – och framför allt får praktisk nytta av – nationell och internationell forskning och vetenskap inom strategisk kvalitetsutveckling.

Vår affärsidé och vision

Vi ska bidra till att öka svenska organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling

Vår ledning och styrelse

Verkställande direktör: Mats Deleryd
Ordförande: Jan Sundling

Ledamöter utsedda av Intressentföreningen:

Åke Ljungdahl, (v. Ordf), Sr Director, Operational Development and Quality, Volvo Car Corporation
Karl Schultz, CEO, R2K Ventures AB
Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare i Utredningen Sammanhållen utveckling för god och nära vård
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Qulturum
Peter Sandwall, Generaldirektör, Försvarsmakten
Marcus Strömberg, Vd, Academedia

Ledamöter utsedda av Staten/Tillväxtverket:

Johan Carlsten, Docent och fd Vicerektor, Chalmers
Susanne Ås Sivborg, Ämnessakkunnig Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Thomas Carlzon, Entreprenör, Carlzon Coaching & Consulting AB

Vårt nätverk

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare vårt unika nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt. Bland våra samarbetspartners finns bland andra:

- ASQ - American Society for Quality Management - www.asq.org. SIQ är World Partner® till ASQ. Med 76 000 medlemmar över hela världen. Bengt Norström, Norström Quality AB, är Country Counselor Sweden, d v s ASQ’s ambassadör i Sverige. Kontakta Bengt för information om medlemskap, certifieringar, mm. Kontakt till Bengt Norström: Mob 070-547 48 03 eller bengt@norstromquality.se

- EFQM - European Foundation for Quality Management - www.efqm.org
SIQ är nationell partner och representant för EFQM i Sverige samt licensierade att utbilda i EFQM modellen i Sverige.

- Kvalitetsmässan i Göteborg & Götapriset - www.kvalitetsmassan.se
SIQ är partner till Kvalitetsmässan som arrangeras vartannat år. Nästa upplaga av mässan är 2017.

- SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet - www.sfk.se

- SKI - Svenskt Kvalitetsindex - www.kvalitetsindex.se

- SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - www.skl.se

- Svenskt Näringsliv - www.svensktnaringsliv.se

- Tillväxtverket - www.tillvaxtverket.se

Våra Stadgar

Wikipedia

Vi på SIQ