Falu Frigymnasium

Mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

SIQ Anne-Charlotte Holmgren, Skolverket Maria Elmér, Falu Frigymnasium Maria Pettersson, Hudikskolan Jonas Winder, Domarkommitténs ordförande Matz Nilsson, Hagaskolan Ina Axelryd

Falu Frigymnasium tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

I samband med Rikskonferensen Bättre Skola 2017 i Örebro tilldelas Falu Frigymnasium utmärkelsen för sitt föredömliga och målmedvetna kvalitetsarbete. I år delar Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ även ut två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; en till Hudikskolan i Hudiksvall och en till Hagaskolan i Örebro.

Det är tionde året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Det är på uppdrag av regeringen som SIQ och Skolverket har utvecklat och driver denna årliga kvalitetsutmärkelse som baseras på en djup utvärdering av de organisationer som deltar.

Öppna Hus 2017

Falu Frigymnasium, mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016, bjuder in till Öppna hus där du har möjlighet att lära av deras systematiska kvalitetsarbete. Datum och tider nedan. Obs anmälan krävs.

- 28 mars kl 13-15

- 25 april kl 13-15

Anmäl dig här till Öppna Hus

Läs om tidigare Öppet Hus på Vittra Vallentuna

Till artikel Vittra Vallentuna

Domarkommittén för 2016 års utmärkelse består av:

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Emil Gustavsson, Ordförande Sveriges Elevkårer 2016
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Domarkommitténs utlåtande till mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Här kan du läsa mer om utmärkelsen