SIQ Medlemskap - en kvalitetsresa

Som medlemsorganisation i SIQ får ni tillgång till mycket av det som skapar framgång.
Vi tar med hela din organisation på en kvalitetsresa för en hållbar och långsiktig utveckling.

SIQ finns till för de som vill bli bättre!

Ett systematiskt förbättringsarbete i en verksamhet är som att resa. Det finns en start, och ett mål. Däremellan sker både förväntade och oväntade händelser. Som medlemsorganisation i SIQ får ni tillgång till mycket av det som skapar framgång. Både i form av ny kompetens i vad som är möjligt och hur man når dit. Ni får också kontakt med nationella och internationella föredömen, som delar med sig av best practice, vilket är ett bra bollplank under er resa. Ert medlemskap är dessutom en betydelsefull signal till kunder, medarbetare, partners och ägare.

Förutom att kunna genomlysa verksamheten och identifiera framgångsfaktorer via Business Excellence-modeller, får ni även tillgång till förmåner som:

- Nulägesanalyser
- Forskningssamarbeten
- Seminarier, kurser och föreläsningar
- Studieresor och studiebesök

För att tillgodose varje medlemsföretags unika behov bygger vi vårt arbete på anpassning, flexibilitet och uppmärksamhet på marknadens behov. Vi utvecklar och matchar därför våra tjänster och våra insatser till en verklighet i snabb förändring.

För våra medlemmar arrangerar vi en rad aktiviteter under året runtom i Sverige. Var du än befinner dig har du möjligheten att få kontakt med oss. Klicka nedan för att se vad som är på gång.

Medlemsaktiviteter under hösten 2017

Medlemsaktiviteter under våren 2017

Medlemsaktiviteter under hösten 2016

Våra Medlemmar

Våra medlemsföretag utgör ett stort och brett nätverk av kompetenser både i Sverige och internationellt. Över 100 företag och organisationer arbetar tillsammans med oss idag för att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ medlemmar finns representerade i alla delar av samhället och bidrar med branschöverskridande erfarenheter för ständiga förbättringar. Från börsbolag, myndigheter, kommuner, landsting och bolag inom välfärdssektorn till konsultbolag och familjeföretag. Gemensamt för dem alla, oavsett storlek och verksamhetsområde, är att de har ambitioner, vill bli bättre och har startat sin egen kvalitetsresa mot framgång.

Se vår medlemslista

Att bli Medlem

Vill din organisation börja lite försiktigt? Med ett provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Det sker under tre månader utan avgift. Beroende på organisationens storlek ingår ett startseminarium särskilt riktat till ledningsgruppen kring kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv.

Ladda ner information Medlemskap

Ansök om Medlemskap

Medlemslogin

Inom kort kommer du som medlem att kunna logga in på den reserverade delen av vår hemsida tillägnad våra medlemmar. Här kommer du att kunna ta del av erbjudande, kontaktinformation till andra medlemmar, dokument och material och mycket mer för ert framgångsrika kvalitetsarbete!

Styrelsen för Intressentföreningen

Medlemmarna ingår i "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" och Styrelsen för denna består av:
- Åke Ljungdahl, Ordförande, Volvo Cars
- Staffan Isling (Vice.ordf, ), Region Uppsala
- Anna-Karin Djupenström, Stora Enso Oyj
- Ulf Melin, Universitets- och högskolerådet
- Britt-Marie Olsson, SJ AB
- Joacim Fogelström, AB SKF
- Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka Kommun
- Dag Kroslid, NorDan AB
- Per Lindeborg, PostNord Sverige
- Lars Wemme, AB Volvo

Resor med SIQ

SIQ arrangerar även resor föra sina medlemmar runtom i världen för att besöka föredömen och lära av andra. Den senaste resan gick till England och då var det vårt Kommunnätverk av medlemmar som följde med oss. Lär mer om redan nedan

Quality in the 21st century

Medlemsresa 2016