SIQ Medlemskap - en kvalitetsresa

Som medlemsorganisation i SIQ får ni tillgång till mycket av det som skapar framgång.
Vi tar med hela din organisation på en kvalitetsresa för en hållbar och långsiktig utveckling.

SIQ finns till för de som vill bli bättre!

Förändringstakten i omvärlden går allt snabbare och målsnöret flyttas ständigt framåt. Det betyder att det blir ännu mer viktigt att förstå våra olika kunders och intressenters behov i kombination med en god förmåga att både anpassa och utveckla det vi gör.

Många av de främsta utmaningarna visar sig vara gemensamma för företag och organisationer, oavsett bransch; “Att utveckla en hållbar förbättringskultur”, ”att anpassa verksamheten till snabba förändringar i omvärlden”, ”att utforma stabila processer som samtidigt är förändringsvänliga” är bara några exempel som sträcker sig över branschgränser. Bredden är därför stor inom vår medlemskrets. Från stora börsbolag, myndigheter, kommuner, landsting och bolag inom välfärdssektorn till små och medelstora företag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är att kvalitetsutveckling prioriteras och att förbättringsarbetet handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Med olika medlemsgrupper representerade kan vi idag bedriva en värdefull samverkan mellan industriföretag, kommuner, landsting, myndigheter, transportföretag, energibolag och andra tjänsteverksamheter.

• Kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och studiebesök för ledare och medarbetare i er organisation.
• SIQ Kvalitetskulturindex – mätning av de beteenden som präglar arbetsplatsen.
• SIQ Management Index – ett strategiskt mått för ledningseffektivitet.
• Startseminarium med ledningsgruppen – en introduktion till medlemskapet, SIQ Managementmodell och förbättringsresan.
• Workshops/rådgivning/utbildning och möjlighet att ha en mentor från en annan medlemsverksamhet.
• Plats i SIQs Examinatorsutbildning.
• Dedikerad kontaktperson hos SIQ för support och uppföljning.
• Bilaterala kontakter mellan medlemmar.
• Tillgång till SIQs internationella studieresor, seminarier och uppdragsverksamhet.
• Möjlighet att gå med i ett fördjupat utbyte, Excellence Center, och därmed kunna delta i aktuella forskningsprojekt.

Fakta om medlemskap och kostnader

Medlemsansökan

Nytt erbjudande - Svenskt Kvalitetsindex kundundersökning

Vi erbjuder alla våra medlemmar att göra en kundundersökning med vårt dotterbolag Svenskt Kvalitetsindex till ett förmånligt pris.

Läs mer om SKI kundnöjdhetsmätningar

Medlemsaktiviteter

För våra medlemmar arrangerar vi en rad aktiviteter under året runtom i Sverige. Klicka nedan för att se vad som är på gång våren 2018 och vad som arrangerades under 2017.

Medlemsaktiviteter under hösten 2018

Medlemsaktiviteter under våren 2018

Våra Medlemmar

Våra medlemsföretag utgör ett stort och brett nätverk av kompetenser både i Sverige och internationellt. Över 100 företag och organisationer arbetar tillsammans med oss idag för att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ medlemmar finns representerade i alla delar av samhället och bidrar med branschöverskridande erfarenheter för ständiga förbättringar. Från börsbolag, myndigheter, kommuner, landsting och bolag inom välfärdssektorn till konsultbolag och familjeföretag. Gemensamt för dem alla, oavsett storlek och verksamhetsområde, är att de har ambitioner, vill bli bättre och har startat sin egen kvalitetsresa mot framgång.

Se vår medlemslista

Provmedlemskap

Vill din organisation börja lite försiktigt? Med ett provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Det sker under tre månader utan avgift. Beroende på organisationens storlek ingår ett startseminarium särskilt riktat till ledningsgruppen kring kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv.

Medlemslogin

Medlemmar kan logga in på den reserverade delen av vår hemsida tillägnad våra medlemmar. Här kan du att kunna ta del av kontaktinformation till andra medlemmar, dokument och material samt övrigt för ett framgångsrikare kvalitetsarbete!

Kommunnätverk

SIQs kommunnätverk syftar till att understödja och stimulera de av Sveriges kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. I kommunnätverken finns en grupp för kommunledning med kommundirektör och kvalitetschef från respektive kommun och en grupp för kvalitetschef och ytterligare två utvalda personer som arbetar med kvalitetsutveckling. Båda grupperingarna möts 2 ggr varje år. Teman och projekt för nätverken planeras årsvis.

Att vara medlem i ett kommunnätverk kostar ingenting extra för kommunerna som är medlemmar i SIQ.

Läs vårt faktablad om kommunnätverk

Resor med SIQ

SIQ arrangerar även resor föra sina medlemmar runtom i världen för att besöka föredömen och lära av andra. I vår planerar vi en resa till Estland med våra kommunnätverk.

Styrelsen för Intressentföreningen

Medlemmarna utgör tillsammans "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" och styrelsen för denna består av:
• Åke Ljungdahl, Ordförande, Volvo Cars
• Staffan Isling (Vice.ordförande), Region Uppsala
• Anna-Karin Djupenström, Stora Enso
• Ulf Melin, Universitets- och Högskolerådet
• Britt-Marie Olsson, SJ AB
• Joacim Fogelström, AB SKF
• Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka Kommun
• Dag Kroslid, NorDan AB
• Per Lindeborg, PostNord Sverige
• David Fränne, AB Volvo

Kontakta gärna oss om ni vill ha mer information!

Michael Westher