Välkommen till öppet hus på LBS Halmstad

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Utmärkelsen tilldelades LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling har som uppgift att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och tjänar som förebilder för andra skolor att lära av.

Välkommen på öppet hus!

”Engagerat, medvetet, målinriktat ledarskap – öppet klimat med en kultur som sätter eleverna i centrum”

Domarkommitténs utlåtande i samband med att LBS Halmstad erhöll Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017 innehåller många superlativ med fokus på ledarskap och delaktighet. Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering, vilket avspeglas i goda och stabila resultat.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola drivs av SIQ på uppdrag av Skolverket sedan 2006. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och förskola. Genom utmärkelsen identifieras och lyfts goda föredömen fram för andra att lära av.

Under våren finns det möjlighet att på plats både lära från, höra om, se och känna av kvalitetskulturen på LBS Halmstad.

Att delta på Öppethus är kostnadsfritt, anmälan görs nedan.

Datum: 22 maj 2018
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: LBS Halmstad, Grentoftevägen 2 i Halmstad

Anmälan till den 22 maj 2018

Bra att veta

LBS Halmstad ligger 2 km från Tågstationen i Halmstad. För er som vill gå så är det en promenad på ca 25 minuter, mestadels plant och gångväg. Det finns lokalbussar vid resecentrum att ta (Buss 30 eller 50). Kliv av vid hållplatsen ”Halmstad Flygaregatan”, skolan finns ett par minuters gångväg från hållplatsen.

Intill skolan finns en lunchrestaurang.

Frågor? Kontakta Maria Viidas på 031 – 723 17 17 eller via e-post.

E-post till Maria Viidas

Domarkommitténs motivering

LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB