SIQ Managementmodell

En ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld

Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla
samhällssektorer och såväl praktiker som akademiker torde skriva under på att vi lever
i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Eller som en del brukar uttrycka det;
”så långsamt som det går idag, kommer det aldrig att gå framöver”. Traditionellt
konkurrenskraftiga företag får allt oftare se sig omsprungna av betydligt yngre
digitaliserade konkurrenter och samhällssystem förändras snabbt och ger nya villkor för
verksamheten. För att kunna hantera och leda organisationer i denna snabbt
föränderliga värld behöver vi nya ledningsmodeller som dels säkerställer en
organisations nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att
snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling.
SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en
ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

Utecklingen av den nya modellen

I över två år har forskare och praktiker bidragit till utvecklingen och testningen av modellen. Vi är tacksamma för deras insatser och för det finansiella stöd som vi har fått från Tillväxtverket och Vinnova. Arbetet har utgått från SIQs tidigare Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling
och fokus har varit på de faktorer som leder till verksamhetens framgång. Hur når man
då framgång? Först och främst kan vi konstatera att alla organisationer, privata eller
offentliga, existerar av just den anledningen att de finns till för någon. Att då skapa värde
tillsammans med dessa kunder och intressenter är en första bra utgångspunkt. Det blir
sedan allt tydligare att vi bara har en värld, en planet, och att då inrikta sin verksamhet
och leda för en hållbar utveckling är grunden i en framgångsrik verksamhet.
Medarbetarskapet blir allt mer centralt där kunniga, motiverade, jämställda medarbetare
kliver fram och tar ansvar för helheten även bortom sina traditionella roller. Att sen
etablera ett arbetssätt och kultur där värdeskapande processer hela tiden förbättras och
utvecklas blir grunden i organisationens adaptiva förmåga. Denna kultur måste även
uppmuntra till öppenhet och vilja att testa nytt i större steg för att kunna hitta de
innovationer vad gäller produkter, tjänster och processer som organisationen behöver
och kunder och intressenter efterfrågar.

SIQ Managementmodell bygger på en kultur och framgångsfaktorer enligt ovan men ger
sen även den struktur och systematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig
man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

Fr.o.m den 22 januari kan du kostnadsfritt få den nya modellen och handboken som ger vägledning kring användningen.

Till SIQ Managementmodell och Handbok

Utvecklingen av SIQs Modell

Presentationsmaterial SIQ Managementmodell

SIQ Framgångsinsikt

SIQ Mindmap