SIQ Managementmodell

En ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld

Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer och såväl praktiker som akademiker torde skriva under på att vi lever i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Eller som en del brukar uttrycka det; ”så långsamt som det går idag, kommer det aldrig att gå framöver”.

Traditionellt konkurrenskraftiga företag får allt oftare se sig omsprungna av betydligt yngre digitaliserade konkurrenter och samhällssystem förändras snabbt och ger nya villkor för verksamheten. För att kunna hantera och leda organisationer i denna snabbt föränderliga värld behöver vi nya ledningsmodeller som dels säkerställer en organisations nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en anpassningsförmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling.

En ledningsmodell anpassad för en snabbt föränderlig värld

SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld. I över två år har forskare och praktiker bidragit till utvecklingen och testningen av modellen. Vi är tacksamma för deras insatser och för det finansiella stöd som vi har fått från Tillväxtverket och Vinnova. Fokus är på de faktorer som leder till verksamhetens framgång.

Hur når man då framgång? Först och främst kan vi konstatera att alla organisationer, privata eller offentliga, existerar av just den anledningen att de finns till för någon. Att då skapa värde tillsammans med dessa kunder, brukare och intressenter är en första bra utgångspunkt. Det blir sedan allt tydligare att vi bara har en värld, en planet, och att då inrikta sin verksamhet och leda för en hållbar utveckling är grunden i en framgångsrik verksamhet. Medarbetarskapet blir allt mer centralt där kunniga, motiverade, jämställda medarbetare kliver fram och tar ansvar för helheten även bortom sina traditionella roller. Att sen etablera ett arbetssätt och kultur där värdeskapande processer ständigt förbättras och utvecklas blir grunden i organisationens anpassningsförmåga. Denna kultur måste även uppmuntra till öppenhet och vilja att testa nytt i större steg för att kunna hitta de innovationer vad gäller produkter; varor, tjänster och processer som organisationen behöver och kunder och intressenter efterfrågar.

Kultur, struktur och systematik

SIQ Managementmodell bygger på en kultur och framgångsfaktorer enligt ovan men ger även den struktur och systematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal. För att underlätta användandet av modellen har vi även tagit fram och uppdaterat en handbok till modellen.

Den första versionen av SIQ Managementmodell lanserades den 22 januari 2018 och under 2018 användes sedan modellen med framgång både inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Under 2018 har vi fått tips och idéer på hur både modell och handbok kan göras bättre.

Vi vill speciellt rikta ett stort tack för den återföring vi fått från Professor Bo Bergman och Professor Bengt Klefsjö. Deras bok ”Kvalitet från behov till användning” har över decennier utgjort grundreferensen för kvalitetsutveckling i Sverige och även inspirerat och influerat i utvecklingen av SIQ Managementmodell. Många av dessa tips och idéer har vi nu inför 2019 fört in men samtidigt vet vi att det kan göras ännu bättre, så fortsätt gärna ge oss återföring och tips kring förbättringar under 2019, så tar vi med oss det inför 2020.

SIQ finns till för de organisationer som vill bli bättre och vi ser gemensamt fram emot samverkan och framgång för er verksamhet!

Skicka gärna synpunkter på SIQ Managementmodell till oss!

Filmer med framgångsrika verksamheter och mer information om SIQ Managementmodell

Ladda ner SIQ Managementmodell och handbok utan kostnad

SIQ Framgångsinsikt

SIQ Mindmap