Kommunal kvalitetsledning

Sex dagars kvalificerad kvalitetsutbildning

För dig som är chef, kvalitetsledare, utredare eller utvecklings­ansvarig på någon av Sveriges kommuner.

Utbildningen ska förmedla kunskaper om och förståelse för modern kommunal förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus.

En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan DO & Partner AB och professor Bo Edvardsson, grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning på Karlstads Universitet och i samarbete med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Nästa utbildningsomgång startar den 20-21 mars 2018.

Här kan du ladda ner broschyr för mer information

Läs mer och anmäl dig här