Fredrikshovs slotts skola

Öppet hus 26 mars och 10 april 2019

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige.

Fredrikshovs slotts skola har en hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling och uppvisar en avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Det finns en påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla delar av organisationen, där förbättringar genomförs löpande. Skolan har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt. Skolan visar utmärkta beständiga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Fredrikshovs slotts skola är med sin tydliga ledning, sina kompetenta medarbetare och sitt systematiska kvalitetsarbete ett lysande föredöme och en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Välkommen på Öppet hus på Fredrikshovs slotts skola den 26 mars eller den 10 april! Öppet hus planeras pågå cirka klockan 12-17 men vi återkommer med exakta klockslag.

Anmälan till den 26 mars 2019

Anmälan till den 10 april 2019