Nyköping Strand Utbildningscentrum

Öppet hus 28 mars och 9 april 2019

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med stort fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. Skolan uppvisar arbetssätt som främjar en kultur präglad av engagemang, nytänkande och förbättringar.

Skolan har engagerade ledare och medarbetare som genom uthålligt arbete utvecklar verksamheten med utgångspunkt i ett omvärldsorienterat kundperspektiv. Ledarskapet visar en medveten öppenhet, med stark tilltro till elever och medarbetare.

Skolan har under flera år arbetat systematiskt med att definiera och utveckla sina processer och arbetssätt utifrån elevernas väg genom utbildningssystemet. Att få elever att lyckas är skolans mål, drivkraft och kritiska framgångsfaktor. Ett viktigt resultat är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.

Sammantaget gör detta att Nyköping Strands Utbildningscentrum är en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Välkommen på Öppet hus den 28 mars och 9 april 2019 och se hur Nyköping Strands Utbildningscentrum arbetar med sitt kvalitetsarbete! Öppet hus planeras till eftermiddagen båda dessa dagar, exakt klockslag är ännu inte fastställt.

Anmälan 28 mars 2019

Anmälan 9 april 2019