"Kundresan" på MTR Tunnelbanan

MTR Tunnelbanan - mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

Genom konceptet ”Kundresan” visualiseras resenärens behov som grund för kundförståelse och förbättringsarbete.

Här ges tillfälle att stifta bekantskap med verksamheten som präglas av en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten och resultaten har tydliga samband. Med ett tydligt närvarande chefskap känner medarbetarna känner sig sedda, bekräftade och vägledda och uttrycker stolthet över sitt arbete.

Studiebesöket äger rum 4 april 2019 kl 10-12 respektive kl 13-15 i MTRs helt nya depå i Norsborg som även inrymmer de tåg som sätts i bruk sommaren 2019.

Besöket genomförs i två grupper på vardera 20 personer, grupp 1 på förmiddagen kl 10 och grupp 2 på eftermiddagen kl 13.

Var med och få en förhandstitt på den nya depån, där de nya tunnelbanetågen finns, som kommer ut i trafik till sommaren 2019!

Anmälan den 4 april klockan 10-12

Anmälan den 4 april klockan 13-15