Kunskapens kärna är att äga den och använda den (Konfucius, filosof 551-479 f Kr)