Kunskapens kärna är att äga den och använda den (Konfucius, Filosof 551-479 f Kr)