Skolor i världsklass

Nätverk med skolor som mottagit Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Nätverket Skolor i Världsklass

Sedan två år tillbaka samlas regelbundet ett antal av mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Hur kan vi lära oss ännu mer och utvecklas ytterligare, även efter en utmärkelse? Tidigare års mottagare erbjuds att delta i nätverket "Skolor i världsklass". Där utbyts erfarenheter, delas praktiska tips, och förs en dialog runt olika aktuella teman. Nu diskuteras en studieresa till goda föredömen i övriga Europa för att lära mer. Hör av dig till oss på SIQ om du är vill veta mer, ring till Anne-Charlotte Holmgren på 031-723 17 07 eller maila till ach@siq.se