Nöjd Kund Index från Svenskt Kvalitetsindex - SKI

Läs den senaste studien om kundnöjdheten inom samhällssektorn

Svenskt Kvalitetindex - SKI

SIQ är huvudägare i Svenskt Kvalitetsindex - SKI, ledande aktör i norden inom undersökningar av NKI (nöjdkundindex) och NMI (nöjdmedarbetarindex)

Sedan 1989 har SKI tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet. Genom att använda kundens röst har SKI bidragit till ett mycket viktigt mått för kvalitet.

Med SKIs undersökningar ges dokumenterade studier och insikter om upplevelsen av verksamheter, utifrån ett kund- och medarbetarperspektiv. SKIs studier är värdefull benchmarking och täcker hela branscher.

SKIs genomför övergripande och rikstäckande mätningar bland annat inom samhällstjänster. SKI undersöker upplevelsen av myndigheter, kommuner och landsting i Sverige men även nöjdhet och förtroende för enskilda verksamheter, så som skolor, vårdkliniker och boenden.

Nedan kan du ladda ner senaste rapporten om Samhällstjänster

ladda ner rapporten