Med fokus på kundnytta och hållbarhet

Mottagare av Quality Innovation Award 2016

Tre mottagare 2016

Vinnarna av Quality Innovation Award mottog sina priser vid en ceremoni som ägde rum i Stockholm den 30 januari.

Volvo Construction Equipment belönades i klassen potentiella innovationer för HX1 - ett framtidskoncept för hållbara materialtransportsystem. Utvecklingen bedrivs i projektform tillsammans med Energimyndigheten, Skanska samt de två lärosätena Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola. HX1 representerar ett helt nytt angreppssätt för ett hållbart framtidskoncept och bygger på elektromobilitet och autonoma fordon.

Inom kategorin Innovation inom företag ”Micro & Startup” - stod Eplicta AB som vinnare med sin innovation Abonnemangstjänst för e-plikt.
Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera så kallade ”pliktexemplar” till Kungliga Biblioteket för att bevara vårt kulturarv. Från och med 2015 så omfattar även denna plikt visst elektroniskt material. Eplicta har därför utvecklat en process och IT-lösning, en abonnemangstjänst, som automatiskt identifierar relevant elektroniskt material. Detta levereras sedan till Kungliga Bibliotekets servrar. Eplicta underlättar därmed denna process avsevärt och bidrar även till att relevant elektroniskt material sparas till vårt framtida kulturarv.

I kategorin Hållbara och förnybara innovationer mottog Volvo Cars Corporation priset för sin innovation - PowerPulse. Ett nytt unikt turbosystem vilket med tryckluft tar bort fördröjningen av laddtrycket. Detta ökar kraftigt responseffekten på motorn. Responsen ökar så pass att en mindre storlek av motor kan användas i en given bil med bibehållen respons. En fyrcylindrig 2L motor får samma körbarhet som en sexcylindrig 3L motor vilket ger betydande positiva miljöeffekter genom reducerade koldioxidutsläpp. PowerPulse tekniken är världsunik och patenterad av Volvo Cars. Den finns på Volvo Cars D5, Drive-E motorfamilj och är implementerad på modellerna XC90, S90, V90 samt V90 Cross Country.

Domarkommitténs utlåtande

Domarkommitténs motiveringar till Quality Innovation Award 2016 i Sverige:

Mottagare: Volvo Construction Equipment
Innovation: HX1
Kategori: Potentiella innovationer
Kort beskrivning av Innovationen: Genom konceptet HX1 presenterar Volvo Construction Equipment ett framtidskoncept för materialtransportsystem. Utvecklingen av konceptet bedrivs i projektform tillsammans med Energimyndigheten, Skanska samt de två lärosätena Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola. HX1 representerar ett helt nytt angreppssätt för ett hållbart framtidskoncept och bygger på elektromobilitet och autonoma fordon.

Domarkommitténs Motivering: Volvo Construction Equipmentskoncept HX1 presenterar framtidens materialtransportsystem redan idag. Genom att utnyttja allra senaste teknik kombineras lösningar för elektromobilitet och autonoma fordon i en lösning som förväntas reducera koldioxidutsläpp med upp till 95% samtidigt som totalkostnaderna för ägare och operatörer reduceras med 25%. Innovationskonceptet HX1 presenterar ett totalt nytt och revolutionerande angreppssätt kring materialtransportsystem där trenden vänds till allt mindre autonoma elektrifierade fordon. Konceptet är banbrytande i sin bransch och ger oss alla en glimt av hur framtiden kommer att se ut.

HX1 - Volvo Construction EquipmentMottagare: Eplicta AB
Innovation: Eplicta
Kategori: Innovation inom företag ”Micro & Startup”
Kort beskrivning av Innovationen: Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera så kallade ”pliktexemplar” till Kungliga Biblioteket för att bevara vårt kulturarv. Från och med 2015 så omfattar även denna plikt visst elektroniskt material. Eplicta har därför utvecklat en process och IT-lösning, en abonnemangstjänst, som automatiskt identifierar relevant elektroniskt material. Detta levereras sedan till Kungliga Bibliotekets servrar. Eplicta underlättar därmed denna process avsevärt och bidrar även till att relevant elektroniskt material sparas till vårt framtida kulturarv.

Domarkommitténs Motivering: Eplicta har utvecklat ett system som erbjuder en helhetslösning med automatik inom e-plikt. Genom att ta en samlad syn på hela processen från att identifiera e-pliktigt material till att det laddats upp vid Kungliga Biblioteket effektiviserar inte bara Eplictas abonnemangstjänst arbetet utan ökar även sannolikheten att relevant material sparas. Då mängden elektroniskt publicerat material ökar exponentiellt möjliggör Eplictas lösning att en process etablerad på 1600-talet tas in och vidare i modern tid för att bidra till att säkerställa vårt framtida kulturarv.

Abonnemangstjänst för e-plikt - Eplicta ABMottagare: Volvo Car Corporation
Innovation: PowerPulse
Kategori: Hållbara och förnybara innovationer

Kort beskrivning av Innovationen: Volvo Cars har utvecklat ett nytt unikt turbosystem, PowerPulse, vilket med tryckluft tar bort fördröjningen av laddtrycket. Detta ökar kraftigt responseffekten på motorn. Responsen ökar så pass att en mindre storlek av motor kan användas i en given bil med bibehållen respons. En fyrcylindrig 2L motor får samma körbarhet som en sexcylindrig 3L motor vilket ger betydande positiva miljöeffekter genom reducerade koldioxidutsläpp. PowerPulse tekniken är världsunik och patenterad av Volvo Cars. Den finns på Volvo D5, Drive-E motorfamilj och är implementerad på modellerna XC90, S90, V90 samt V90 Cross Country.

Domarkommitténs Motivering: Genom ett långsiktigt arbete att göra motorer mer bränslesnåla har Volvo Cars vidareutvecklat turbosystemet genom att spruta in komprimerad luft i turbon och därigenom kraftigt ökat responseffekten. Innovationen, som är både utvecklad och patenterad av Volvo Cars, medför att en mindre storlek av motor kan användas i en given storleksklass av bil. Sammantaget gör detta att kunder genom att välja en volvobil med PowerPulse gör ett mer miljömässigt hållbart val och får en bättre bränsleekonomi samtidigt som det ger Volvo Cars en klar fördel gentemot konkurrenter.

PowerPulse - Volvo Cars Corporation

Domarkommittén 2016

- Ann-Mari Fineman - Enhetschef IT-användning och tjänster - Vinnova
- Ida Gremyr - Biträdande Professor, Industriell kvalitetsutveckling - Chalmers
- Staffan Gullander, Professor Emeritus
- Jonas Malmlund Partner, Strategy & Operations - Deloitte
- Karl Schultz – Partner, Knowit Business Growth och Styrelseledamot i SIQs Styrelse

Här kan du läsa mer om utmärkelsen