C2 Management AB

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

Det är 25:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna utmärkelse till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. I år delar SIQ även ut ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling vilket går till Universeum i Göteborg.

- Det är inspirerande att Utmärkelsen Svensk Kvalitet i år tilldelas en organisation vars kärnverksamhet är att hjälpa andra verksamheter att etablera arbetssätt för ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Att C2 Managements uthålliga arbete med kvalitetskulturen inom den egna organisationen bidragit till ett självgående förbättringsarbete, är beviset på att systematiskt kvalitetsarbete är en framgångsfaktor även i mindre organisationer, förklarar Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står SIQ som delat ut denna sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas och verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån en vedertagen fastställd business excellence modell.

– Vi är fantastiskt glada att erhålla utmärkelsen, säger Lars Nilsson, VD för C2 Management. För oss innebär kvalitetsarbete att genomföra många små, ofta enkla, förbättringar som gör att vi och våra kunder når sina mål. Att erhålla utmärkelsen bekräftar att vår affärsidé håller! Vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter under många år och utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi lever som vi lär.

Stor glädje hos mottagaren! - se filmklipp

Läs gärna mer om förbättringsarbete på C2 Managements webbplats

Domarkommitté 2016

Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero (Ordförande i Domarkommittén)
Lars Backström, VD Västtrafik
Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting
Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
Margareta Ozolins, chef Sweden Operations, Astra Zenecas produktionsenhet i Södertälje
Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet