Vi ses den 6 juli i Almedalen

På Campus Gotland Sal D:24

Vi ses på Campus Gotland i Sal D:24

Onsdagen den 6 juli kommer SIQ att vara på plats i Visby. Tillsammans med företagare, politiker, kvalitetsspecialister och många fler ska vi prata kvalitet i alla dess former! Du möter oss på Campus Gotland i anslutning till Universitetet på Cramérgatan 3 i sal D:24 med start 08.15.

Våra Programpunkter 2016

Kl. 08.15 - 09.15: Effektivast ledning var finns den? Nationell jämförelse mellan privat och offentlig sektor.
Kvalitetsutveckling bör mätas ur fler aspekter, inte bara utifrån kunders och medarbetares perspektiv. Vilken roll och inverkan har ledningens effektivitet för framgångsrikt kvalitetsarbete? SIQ och Svenskt Kvalitetsindex presenterar en rapport där privat och offentlig sektor jämförs. Medverkar gör:
- Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex - SKI
- Fredrik Lundgren, projektledare, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
- Anna Nergårdh, Biträdande landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
- Christina Forsberg, Generaldirektör, CSN
- Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm
- Lena Dahlstedt, Stadsdirektör, Nacka kommun
- Marcus Strömberg, vd Academedia
- Jacob Hallencreutz, Moderator, EPSI Rating

Kl 09.30 - 10.30: Är nöjda kunder också lönsamma kunder? Ny forskning redovisar sambanden.
Hur och i vilken mån använder organisationer så kallade icke-finansiella nyckeltal som ett strategiskt styrmedel? Forskningsresultat kring mätningar av kund- och medarbetarnöjdhet i relation till lönsamhet presenteras av Epsi Rating.

Kl. 10.45 - 11.45: Hur säkrar vi kvalitet i det svenska skolsystemet?
Om brister i hur kvalitet skapas och säkras i det svenska skolsystemet. Vad kan göras rent konkret och vad vill representanter från skolans värld lyfta fram? Per Kronhall leder ett samtal om skola, kvalitet och framtid tillsammans med representanter från skolans värld. Medverkar gör:
- Per Kornhall, Författare, debattör, skolutvecklare,
- Emil Gustavsson, Ordförande, Sveriges Elevkårer
- Maria Rönn, 1.e vice Ordförande, Lärarförbundet
- Henrik Dahl, Utredare på Analysenheten, Skolinspektionen
- Maria Westerlund, Rektor, Atheneskolan - Gotland
- Matz Nilsson, Ordförande Skolledarna
- Petter Brobacke, Ansvarig utvecklings- och forskning, Academedia

Kl. 12.00 - 13.00: Vad utmärker framgångsrika och kvalitetsmedvetna organisationer?
Forskning visar att kvalitetsarbete leder till högre lönsamhet, till mindre svinn och till hälsosammare arbetsförhållanden, oavsett om privat eller offentlig driftsform. De senaste rönen kring business excellence presenteras av Henrik Eriksson, Docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Medverkar gör:
- Henrik Eriksson, Forskare Phd., Chalmers
- Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
- Henrik Dahlin, VD, MTR Tunnelbanan
- Magnus Hellsten, Kvalitetschef, Volvo Cars
- Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef, Karlskoga Lasarett
- Anna De Geer, Moderator, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

I samband med detta seminarium bjuder SIQ på en lätt lunch. Antalet platser är begränsat så föranmälan krävs. Se länken nedan

Kl. 13.30 - 14.30: Med innovation som nyckel för hållbar utveckling och framgång.
Innovation är ett av samtidens modeord och förknippas ofta med produkter och tjänster. Men innovation handlar även om processer, arbetssätt och affärsmodeller som kan bidra till förbättringar och ekonomiskt hållbara lösningar. Halmstad Fastigheter AB och Landstinget Västmanland berättar om deras innovationer för hållbar ekonomisk samhällsutveckling. Medverkar gör:
- Helene Blomberg, affärsområdeschef bostad, Halmstads Fastighets AB
- Marcus Jonasson, verksamhetschef, Landstinget Västmanland
- Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef, Vinnova
- Göran Henriks, Ansvarig för Qulturum, Region Jönköpings Län
- Thomas Ericson, Organisationschef, Arbetsförmedlingen

Anmälan till Lunchseminariet kl 12.00

Officiella Almedalsprogrammet